PHẦN MỀM HUẤN LUYỆN VŨ KHÍ BỘ BINH

Phần mềm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập cho giảng viên và học viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Giáo trình này nhằm trang bị cho người học có trình độ kỹ thuật để vận dụng vào trong huấn luyện.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: