PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 3D NGHỀ HÀN

Phần mềm hỗ trợ giáo viên giảng dạy và học viên tiếp thu các nội dung kiến thức trong chương trình đào tạo nghề điện tử dân dụng tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: