PHẦN MỀM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập cho học sinh, sinh viên các trường THPT, Cao đẳng, Đại học.

Cung cấp lý thuyết về giáo dục chính trị; hiểu biết vũ khí, trang bị; điều lệnh đội ngũ và chiến thuật.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: